• Slide01
 • Slide02
 • Slide03
 • Slide04
 • Patent Kanun Tasarısı
  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yasa tasarısı, Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. Tasarıyla, taklit ürünlere hapis cezası geliyor.
  Devamı
 • Patent ve Tasarımda Erzurum Farkı
  Erzurum tescilli patent ve endüstriyel model sayısıyla bölge birincisi oldu. Türk Patent Enstitüsü 2012 yılında Erzurum’da gerçekleştirilen 4 patent, 6 faydalı model ve 27 endüstriyel tasarımı tescil etti. Geçen yıl Erzurum’dan 10 patent, 6 faydalı model başvurusu yapıldı.
  Devamı


R

Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.


PatenttescilTürkiye'de ve dünyada daha önce yapılmamış, sanayide uygulanabilen ve bilinen tekniğin dışında olan buluşların sahiplerine belirli bir süre buluşu üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Patent tescilindeki amaç; firmaların veya kişilerin buluşlarının ve yaptıkları yeniliklerin gerek ulusal gerekse uluslararasında taklit edilmesini önlemek, elde edilecek kazançta hak kaybının oluşmasını engellemektir. Patent tescilinin buluş sahibine tanıdığı hak, başkalarının patent konusu teknolojiyi üretme, pazarlama ve satma hakkını kısıtlayan tekel hakkıdır. Bu durum da pazarlamada hedeflenen rekabet üstünlüğünü beraberinde getirmektedir. 

TasarimtesciliTasarım, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü. Tek tek veya aynı gruba giren tasarımlar çoklu dosyalarda başvurusu yapılailir.